Dovolená 25. 6. – 8. 7., poslední balíky odejdou 25. 6., pak dle pořadí od 8. 7.

Mylné informace o uzemnění a zemních proudech

Gaétan Chevalier, Ph.D., ředitel Institutu uzemnění. (září 2018)


Na internetu se množí dezinformace týkající se bezpečnosti uzemňování těla. Patří mezi ně i rozšířená mylná představa o množících se zemních proudech v Zemi, které vám mohou potenciálně uškodit, pokud se uzemníte na “elektricky znečištěnou” zem.

Takové nepodložené představy zasévají strach a zmatek do myslí lidí, kteří se již uzemnili nebo o tom uvažují.

A takové dezinformace bohužel zopakovala i Magda Havasová, která se zabývá studiem vlivu elektromagnetického pole na zdraví, v článku Josepha Mercoly o elektrohypersenzitivitě ze září 2018 (pozn.: článek bohužel nyní již není online k dispozici).


Zde jsou uvedeny konkrétní chyby, které Havasová v článku udělala:

1. “Ukázalo se, že elektřina může proudit zemí. Děje se tak stále častěji. Částečně kvůli způsobu, jakým elektřinu v Severní Americe využíváme; se způsobem, jakým ji distribuujeme a přenášíme.”

Vysvětlení: Opak je pravdou. Dochází k tomu stále méně. Pouze odlehlé venkovské oblasti stále umožňují využití země jako zpětné cesty pro proud. Všechna americká a kanadská města používají neutrální vodič, protože je mnohem efektivnější a bezpečnější než použití země. Při použití země jako zpětné cesty se ztrácí mnoho elektrické energie. Pro všechny praktické účely se nemusíte obávat, že by elektřina tekla zemí.

2. “Máme tolik vícenásobných uzemnění, že elektřina z oblasti s vysokou elektrickou vodivostí se může přesunout do oblasti, kde je méně elektronů, takže se prostě přesunou přes zem. Když máte pohybující se elektrony, můžete vytvořit proud.”

Vysvětlení: Toto tvrzení je nesmyslné a matoucí. Vícenásobné uzemnění nezpůsobuje problémy, protože v uzemňovacích systémech neprotéká žádný proud, pokud nedojde k chybnému zapojení, zkratu nebo poruše vyžadující zásah elektrikáře.

3. “Existují farmy převážně ve Wisconsinu, Minnesotě a Iowě, které mají opravdu vážný problém se zemním proudem u svých dojnic. Tyto krávy prostě neustále zvedají nohy, protože jsou vystaveny zemnímu proudu. Ale není to 60 hz, které jsou nejškodlivější. Je to špinavý proud [100 kHz] protékající zemí, který to způsobuje …”.

Vysvětlení: Problémy se zemním proudem jsou mimořádně vzácné a prakticky se omezují na zastaralé a neúčinné elektrické systémy (jednožilový zemní zpětný proud, SWER) v odlehlých oblastech. Vysvětlení systémů SWER naleznete níže. Takzvaný “špinavý proud” (známý také jako “špinavá elektřina”), na který se zde odkazuje, je jiný problém. Jedná se o rychlé přechodné jevy v rámci elektrické sítě, které vytvářejí elektromagnetická pole (EMP), a právě tato EMP mohou některým citlivým lidem vadit. Příklady: přepětí způsobená cyklickým provozem ledničky, vypínači stmívačů nebo zapínáním a vypínáním spotřebičů mohou být příčinou. To však nemá vliv na účinnost uzemnění. Náš výzkum ukazuje, že uzemnění jednoznačně chrání tělo před elektromagnetickými poli (EMP).

4. “Jsou lidé, kteří tvrdí, že to nejlepší, co můžete udělat, je se uzemňovat. S tím bych souhlasila za předpokladu, že jste v oblasti, kde nemáte problém se zemním proudem. Je to jako když pijete čistou vodu, můžete pít i vodu špinavou. Mají velmi rozdílné účinky.”

Vysvětlení: Nejlepší věc, kterou skutečně můžete udělat, je uzemnit se, protože uzemnění přirozeně snižuje záněty a bolesti, které jsou celosvětově na epidemické úrovni. Srovnání s čistou a špinavou vodou je nesmyslné. Uzemnění funguje vždy stejně, poskytuje uzemněným jedincům elektrony, nezávisle na přítomnosti či nepřítomnosti elektřiny, elektromagnetických polí a zemních proudů.

5. “Pokud máte špinavou elektřinu proudící zemí, uzemnění znamená, že nyní vstupuje do vašeho těla, protože přichází přímo jednou nohou a druhou v podstatě dolů.”

Vysvětlení: Víte, co je to uzemnění? Žádný proud neproudí jednou nohou a druhou dolů, pokud se nenacházíte ve velmi nepravděpodobné oblasti. Museli byste stát bosí přesně na povrchu, kde proud teče pod zemí, například ve stodole využívající zastaralý elektrický systém (SWER) nebo v bezprostřední blízkosti elektrárny (vdálenost do několika set metrů). Kromě toho byste také museli mít nohy od sebe vzdálené asi tři metry, aby se vytvořil dostatečně významný rozdíl elektrického potenciálu. Krávy jsou větší zvířata, jejichž přední a zadní kopyta jsou od sebe vzdálena několik stop. Pokud stojí nad zemí, pod kterou je zemní proud, mohly by skutečně cítit, že jejich tělem protéká proud. Proč tedy to varování, jako by šlo o nějaké globální nebezpečí? Je to čirá dezinformace a přehánění.

6. “Lidé, kteří používají zařízení, která zapojíte do elektrické zásuvky a která si pak položíte na postel, abyste byli v noci uzemněni, mi říkají, že po několika dnech nebo týdnech se skutečně začínají cítit docela špatně.”

Vysvětlení: Někdy lidé po zahájení uzemňování pociťují dočasnou malátnost a příznaky podobné chřipce. Takové příznaky obvykle souvisejí s detoxikačním účinkem, který je podle našeho názoru důsledkem toho, že tělo funguje efektivněji a jeho samoléčebné mechanismy jsou posíleny. Více informací naleznete v následujícím článku: Uzemňování je pro vás novinkou? Na uzemňovacích výrobcích připojených k zásuvce nemůže být žádný proud, protože jsou připojeny pouze k jednomu uzemňovacímu bodu a nejsou součástí uzavřeného obvodu, který je nutný pro průchod proudu. Kdo se však cítí nepohodlně, když chce pro účely uzemnění použít zásuvku, může místo toho využít určenou zemnicí tyč zasazenou venku do půdy.

7. “Domnívám se, že se jim do prostoru, kde spí, dostává přes zem špinavý elektrický proud, a proto jsou nemocní. Musíte být velmi, velmi opatrní, kde máte uzemnění …”.

Vysvětlení: To je mylná domněnka. Viz vysvětlení výše. Takzvaná “špinavá elektřina” navíc nepochází ze země. Špinavá elektřina vytváří EMP v důsledku rychlých špiček v elektrické síti, jak již bylo vysvětleno. Uzemnění vás chrání před EMP generovanými elektrickým vedením, včetně EMP generovaných špinavou elektřinou. Vaše tělo se stává Faradayovou klecí.

Bylo provedeno několik studií, které prokázaly bezpečnost uzemnění uvnitř zásuvek i v přítomnosti elektromagnetických polí, a jedna ze studií zahrnovala i předčasně narozené děti. VŠECHNY prokázaly výrazné snížení běžného elektromagnetického pole o frekvenci 60Hz (v Evropě 50 Hz), které se při uzemnění indukují na těle. Tyto studie jsou shrnuty zde (v angličtině).

A zde je článek (v angličtině), který odhaluje velkou část typických dezinformací o uzemnění kolujících na internetu. K září 2018 bylo publikováno téměř 25 studií o uzemnění, většina z nich v recenzovaných zdravotnických časopisech, které popisují, že uzemnění vytváří obrovsky významné účinky v celém těle. V mnoha případech mění život.

Osobně jsem se podílel na mnoha z těchto studií a většina z nich byla provedena s použitím uzemněných vnitřních zásuvek, jak to praktikuje většina lidí, kteří se uzemňují. Uzemňování neprobíhá na elektřinu, ale usnadňuje přenos zemských elektronů na uzemněného jedince pomocí různých vodivých prostěradel, podložek, pásů a náplastí připojených k uzemňovacím systémům domů a budov nebo k určené venkovní zemnicí tyči.