Dovolená 25. 6. – 8. 7., poslední balíky odejdou 25. 6., pak dle pořadí od 8. 7.

Uzemnění z vás neudělá anténu zachytávající elektromagnetická pole (EMP)


Jednou z nejčastěji opakovaných desinformací, jež varují před uzemňováním je, že když jste uzemnění, stáváte se anténou pro uměle vytvořené napětí, které pak vstupuje do vašeho těla a způsobuje vám problémy/škodí.

Toto tvrzení je nepravdivé, přesto ho konzultanti v oblasti elektromagnetických polí (EMP) často uvádějí. Je nepravdivé z toho důvodu, že uzemněná anténa nefunguje, a potvrdí vám to každý elektrotechnik či fyzik.

Aby anténa fungovala, nesmí být uzemněná. Uzemněná anténa nefunguje, protože se stává prodloužením zemského potenciálu a elektrony v ní nereagují na vnější elektromagnetické pole. Anténa je stíněná a EMP se od ní odráží.

Když jste uzemněni, stáváte se jakoby Faradayovou klecí. Efekt Faradayovy klece zabraňuje pronikání elektromagnetických polí generovaných elektrickými vodiči ve vašem domě do vašeho těla. Faradayova klec je kovový uzavřený kryt, který se používá k blokování elektromagnetických polí (viz obrázek).

Další běžnou variantou desinformace ohledně „antény a uzemnění“ je, že když jste uzemněni vaše tělo přitahuje elektromagnetické pole (EMP) z okolí a může vám škodit. Vaše tělo je vodič a chová se jako přijímací anténa, to ano… ale děje se tak právě v opačném případě, tedy když uzemněni nejste. Když se uzemníte, naopak jste proti elektromagnetickému poli chráněni.

Pokud jde o „vtahování“ EMP, takový jev prostě neexistuje. Předmět, ať už je to vodič nebo nevodič, EMP nevtahuje. Je to proto, že EMP nemají elektrický náboj. Nemohou být k ničemu přitahovány. Jednoduše vyzařují směrem ven do nekonečna od zdroje vyzařování, jako jsou elektrické dráty, spotřebiče a věže mobilních telefonů. Aby anténa správně fungovala, musí být zaprvé neuzemněná a zadruhé musí být přímo v cestě EMP. Anténa bude reagovat na EMP pouze tehdy, pokud se s ní tato pole dostanou do skutečného kontaktu a nikoliv v důsledku „tahové“ síly, kterou anténa vytváří.

Některé nejasnosti ohledně antén souvisejí se skutečností, že stožáry a kovové konstrukce nesoucí velké antény jsou uzemněné, což vyvolává dojem, že je uzemněná i samotná anténa. Není tomu tak. Stožáry a nosné konstrukce antén jsou uzemněny z důvodu ochrany. před bleskem. Americký národní elektrický předpis se k tomuto bodu vyjadřuje zcela jasně: 810.15 Uzemnění. Stožáry a kovové konstrukce podpírající antény musí být uzemněny v souladu se zákonem o uzemnění. 810.21.