Studie vlivu uzemnění na spánek

Účinky uzemnění lidského těla během spánku měřené pomocí hladiny kortizolu a subjektivního hodnocení spánku, bolestivosti a pocitu stresu

Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2004;10 (5):767-776.

Ghaly M, Teplitz D.

Shrnutí:

Cílem této studie je zjistit biologické účinky uzemnění těla během spánku měřením hladiny kortizolu a cirkadiánního profilu sekrece kortizolu v průběhu osmi týdnů. Do pilotní studie bylo zařazeno 12 osob s poruchami spánku, stresem a stížnostmi na bolest.

Před zahájením studie byly účastníkům provedeny testy ze slin, aby se stanovila výchozí hodnota hladiny kortizolu před uzemněním, a dále byli požádáni, aby si každé čtyři hodiny po dobu 24 hodin sami prováděli testy ze slin, aby se určil jejich cirkadiánní profil kortizolu před uzemněním.

Během testovacího období byly subjekty požádány, aby vyplňovaly denní dotazníky po spánku s uzemněnou podložkou. Testy kortizolu byly následně opakovány v šestém týdnu.

Po osmitýdenním období ukázaly výsledky výrazné snížení hladiny kortizolu během noci a jeho zvýšení během dne, což naznačuje, že uzemnění těla pomáhá znovu synchronizovat vylučování kortizolu tak, aby bylo v souladu s přirozeným profilem cirkadiánního rytmu.

Kromě toho účastníci při subjektivním hodnocení uváděli, že se jim díky uzemnění přes noc zlepšila kvalita spánku, snížila bolestivost a pocit stresu.