Dovolená 29. 2. – 7. 3., poslední balíky odejdou 29. 2., pak dle pořadí od 10. 3.

Vědecké studie vlivu uzemnění na lidské tělo

Předkládáme přehled překladů studií týkajících se uzemnění, jež byly publikovány v odborném tisku. Většina studií je psána odborným jazykem, který může být hůře srozumitelný. Pro usnadnění jsme ze studií vybrali nejzajímavější pasáže a vytvořili jsme krátká shrnutí, kde se dozvíte, jaký byl cíl studie, postup při provedení studie a její výsledky. Samozřejmě je vždy připojen i odkaz na kompletní studii.

Studie se týkají těchto oblastí: