Mylné informace o uzemnění a zemních proudech

Gaétan Chevalier, Ph.D., ředitel Institutu uzemnění. (září 2018) Na internetu se množí dezinformace týkající se bezpečnosti uzemňování těla. Patří mezi ně i rozšířená mylná představa o množících se zemních proudech v Zemi, které vám mohou potenciálně uškodit, pokud se uzemníte na “elektricky znečištěnou” zem. Takové nepodložené představy zasévají strach a zmatek do myslí lidí, kteří se již uzemnili nebo […]

Uzemnění z vás neudělá anténu zachytávající elektromagnetická pole (EMP)

Jednou z nejčastěji opakovaných desinformací, jež varují před uzemňováním je, že když jste uzemnění, stáváte se anténou pro uměle vytvořené napětí, které pak vstupuje do vašeho těla a způsobuje vám problémy/škodí. Toto tvrzení je nepravdivé, přesto ho konzultanti v oblasti elektromagnetických polí (EMP) často uvádějí. Je nepravdivé z toho důvodu, že uzemněná anténa nefunguje, a potvrdí vám to každý elektrotechnik […]

Výzkum uzemnění v oblasti metabolismu

Rozdíly v koncentracích močoviny a kreatininu v krvi u uzemněných a neuzemněných osob během cyklistického cvičení a zotavení Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2013 (2013). (Plný text k dispozici). Sokal P. Shrnutí: Cílem této polské studie bylo zjistit biochemické změny u lidí při uzemnění nebo uzemnění během fyzické námahy a zotavení, přičemž měření se zaměřilo především na koncentraci močoviny a kreatininu v krvi. Do tohoto dvojitě […]

Výzkum zánětu a imunitní reakce pomocí uzemnění

Účinky uzemnění na zánět, imunitní reakci, hojení ran a prevenci a léčbu chronických zánětlivých a autoimunitních onemocnění Journal of Inflammation Research, 2015, 24. března. (Plné znění k dispozici). Oschman, James L, Chevalier G, Brown R. Shrnutí: Jedná se o souhrn výzkumných studií a zkušeností o účincích uzemnění na hojení ran, prevenci a/nebo léčbu chronických zánětů a autoimunitních onemocnění a na reakce imunitního systému. Přináší přehled […]

Studie vlivu uzemnění na stres a náladu

Emocionální stres, proměnlivost srdeční frekvence, uzemnění a zlepšení autonomního tonu: klinické aplikace Integrativní medicína: 10 (3): Integrative Medicine: A Clinician’s Journal, 2011;10 (3). Chevalier G, Sinatra S. Shrnutí: Tato studie se zabývala účinky uzemnění na proměnlivost srdeční frekvence (HVR), stres a autonomní tonus (zdraví nervového systému). Variabilita srdeční frekvence je ukazatelem akutního a chronického stresu souvisejícího s psychickou zátěží, úzkostí nebo […]

Výzkum vlivu uzemnění na bolest a svalovou únavu

Následující studie se zabývají tím, jak může uzemnění účinně pomoci: Snížení zánětu a bolesti Snížení poškození svalů Urychlení zotavení po zranění Účinnost uzemněného spánku na zotavení po intenzivním zatížení svalů Frontiers in Physiology, leden 2019. (Plný text k dispozici) Muller E et al. Tato univerzitní studie se zabývala vlivem uzemněného spánku po dobu 10 dnů s ohledem na zotavení ze svalové […]

Studie uzemnění ve vztahu ke krevnímu oběhu

Uzemnění pacientů s hypertenzí normalizuje krevní tlak: Série kazuistik: zvýšení krevního tlaku Alternativní terapie ve zdravotnictví a medicíně 2018 Nov; 24(6): 46-50 (pouze abstrakt) Elkin HK, Winter A Shrnutí: Tato pilotní studie se skládá z případových studií 10 pacientů kardiologa Howarda K. Elkina. Účastníky byli muži a ženy různého věku, s různým stupněm hypertenze (vysokého krevního tlaku). Každý účastník dostal […]

Studie vlivu uzemnění na spánek

Účinky uzemnění lidského těla během spánku měřené pomocí hladiny kortizolu a subjektivního hodnocení spánku, bolestivosti a pocitu stresu Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2004;10 (5):767-776. Ghaly M, Teplitz D. Shrnutí: Cílem této studie je zjistit biologické účinky uzemnění těla během spánku měřením hladiny kortizolu a cirkadiánního profilu sekrece kortizolu v průběhu osmi týdnů. Do pilotní studie bylo zařazeno […]

Vědecké studie vlivu uzemnění na lidské tělo

Předkládáme přehled překladů studií týkajících se uzemnění, jež byly publikovány v odborném tisku. Většina studií je psána odborným jazykem, který může být hůře srozumitelný. Pro usnadnění jsme ze studií vybrali nejzajímavější pasáže a vytvořili jsme krátká shrnutí, kde se dozvíte, jaký byl cíl studie, postup při provedení studie a její výsledky. Samozřejmě je vždy připojen i odkaz na kompletní studii. […]

Porovnání vlastností uzemňovacích prostěradel

Jak dlouho uzemňovací prostěradlo vydrží? Prostěradlo s nerezovými vlákny Prostěradlo s 3-6% stříbra Podložka s karbonovými vlákny Nerezová ocel neoxiduje, je velmi trvanlivá a není náchylná k mechanickému poškození. Vlákna jsou vetkána rovnoměrně do celé tkaniny. Životnost je tedy při běžném zacházení téměř neomezená (10+ let). Stříbro oxiduje a narušují ho také soli a oleje v tělesném potu. Stříbrná vlákna jsou také […]